Annelies

Annelies ’t Hart-van Bloemendaal –geboren 1956 te Hoogland – heeft een opleiding gedaan aan de Kleuterleidsters Opleiding School en daarna een aantal jaren gewerkt als kleuterleidster.

Vanaf de tijd dat ze Maarten leerde kennen, heeft ze met hem meegekeken bij het proces van het maken van schilderijen en tekeningen. Zo leerde ze om heel goed – en ook kritisch – te kijken, kreeg steeds meer inzicht in en gevoel voor compositie, opbouw en sfeer van een werkstuk.

Jarenlang was dit een theoretisch gebeuren, zelf raakte ze geen potlood of penseel aan!

Dit veranderde in 2005. Tijdens een vakantie in Frankrijk trok ze de stoute schoenen aan, nam potlood en papier en maakte haar eerste voorzichtige schetsjes. Na een paar jaar “vakantie tekenen”, heeft ze tijd en ruimte vrijgemaakt om ook thuis aan de slag te gaan. En wel volgens het aloude principe van meester, leerling en gezel in ’t atelier van Maarten. Daarbij ging ze recht op haar doel af, gebruikmakend van de jarenlange meekijk ervaring.

Al met al verliep dit leerproces vrij snel, waardoor ze in 2010 voor ’t eerst haar werk kon exposeren in De Schuur. Sindsdien is dit een jaarlijks gebeuren. Haar werk bestaat uit tekeningen in potlood en kleurpotlood: bloemencomposities van wilde planten en stillevens. Veelal in klein formaat.

Vogelnestje,  potlood  2014  13.1 x 15.4 cm

Strandvondsten II,  potlood  2015  10.1 x 14.4 cm

Flesjes met elzenproppen,  potlood  2015  18.5 x 14.0 cm

Stilleven met flessen en winterbessen,  potlood  2019  22.0 x 23.0 cm

Gelderse roos,  kleurpotlood  2019  12.9 (h) x 18.3 (b) cm

Vrouwtjesvink,  kleurpotlood  2019  9.9 (h) x 15.0 (b) cm

Stilleven met flesjes en pompoenen,  kleurpotl.  2020  19.0 x 25.0 cm

Kan met hop,  kleurpotlood  2017  19.3 x 16.0 cm

Brocante I,  kleurpotlood  2017  22.0 x 18.5 cm

Stilleven met appel en eikels,  2019  14.5 (h) x 16.7 (b) cm

Groene kan,  kleurpotlood  2018  19,1 x 15,8 cm (verkocht)

Koolmeesje, kleurpotlood 2021  10.9 x 9.6 cm